$left
$middle

Samarbete med Japan

Som ett led i stadens näringslivsfrämjande arbete samarbetar Malmö sedan ett par år tillbaka allt mer med Japan och den japanska marknaden. Just nu utreder staden införandet av en affärs- och innovationshub för samarbetet. Malmö stad är också medlem i och en av grundarna av föreningen Japan Bridge Scandinavia som syftar till att främja utbytet mellan Japan och Skandinavien.

År 2019 trädde EU:s frihandelsavtal med Japan i kraft. Japan är världens tredje största ekonomi, Sveriges tredje viktigaste handelspartner utanför EU och Sveriges största exportmarknad i Asien. Handelsavtalet mellan EU och Japan öppnar upp för mer handel framöver, ytterligare ekonomiska och kulturella förbindelser och för nya möjligheter för Skåne och Japan.

Samma år som frihandelsavtalet trädde i kraft slöt Japan och Sverige ett nytt socialförsäkringsavtal som underlättar rörligheten för forskare, entreprenörer och övrig arbetskraft mellan länderna.

Möjligheter för Malmö

Japan är intresserade av Sverige för landets höga innovationskraft, internationella framgångar och hållbarhetsarbete. Det finns även ett intresse för svensk natur, kultur, välfärd och jämställdhet.

Malmö lockar ett särskilt stort intresse för den startupmiljö som finns i staden, arbetet kring hållbarhet i allmänhet och hållbar stadsutveckling i synnerhet, samt techscenen med framgångsrika innovationer och startups.

Malmö är också intressant för japanska aktörer för stadens geografiska placering och tillgänglighet. Copenhagen Airport är den enda flygplatsen i Skandinavien som har direktlinjer till Japan.

Förening för Japansamarbetet

Frågan om en mötesplats med Japan lyftes i samband med en rapport från tankesmedjan Intelligence Watch 2019. Malmö stad startade då ett pågående samtal mellan en rad näringslivsföreträdare, universitet och offentliga aktörer. Detta ledde fram till bildandet av en ideell förening, Japan Bridge Scandinavia.

Malmö stads intressen i föreningen är att stärka näringslivskontakterna mellan företag i Malmö och regionen å ena sidan, och företag, näringslivsorganisationer och finansiärer i Japan å andra sidan.

Fysisk mötesplats

Inom föreningen finns en vision om att också etablera en fysisk mötesplats i Malmö, ett slags japanskt center. Ett sådant skulle kunna innehålla affärs- och handelscenter, initiativ för inkubation och acceleration av nya företagsidéer, kontorshotell, utrymmen för kulturellt samarbete liksom hotell och restaurang. Detta initiativ drivs av privata aktörer.

Japan Bridge Scandinavia

I föreningen Japan Bridge Scandinavia finns medlemmar från offentlig sektor, universitet och näringsliv i Malmö, Lund och Halmstad.
För en lista på medlemmar gå in på föreningens gemensamma hemsida japanbridgescandinavia.se.

Kontaktinformation

Ola Yndeheim

Titel:
Enhetschef
Telefon:
040-344083
Mobiltelefon:
0731-465315
sv