$left
$middle

Vänorter

Malmö stad har ingått vänortsavtal med elva städer. Intensiteten i kontakterna med samarbetsorterna varierar. Mest frekventa är kontakterna med Newcastle och Tallinn.

Den ökade internationaliseringen och särskilt kontakterna inom EU har ändrat förutsättningarna för det internationella arbetet. Dagens vänortsutbyte handlar alltmer om att etablera partnerskap kring konkreta samarbetsprojekt, där den direkta nyttan för olika verksamheter i de samarbetande städerna är påtaglig.

Malmös vänorter

Tallinn (Estland) sedan 1989
Szczecin (Polen) sedan 1990
Stralsund (Tyskland) sedan 1991
Florens (Italien) sedan 1989
Vasa (Finland) sedan 1940
Varna (Bulgarien) sedan 1987
Tangshan (Kina) sedan 1987
Port Adelaide (Australien) sedan 1988
Provinsen Chieti (Italien) speciellt samarbetsavtal sedan 2001
Newcastle (Storbritannien) speciellt samarbetsavtal sedan 2003

sv