$left
$middle

Leader

Leader är ett landsbygdsutvecklingsprogram från EU som har möjlighet att ge bidrag till utvecklingsprojekt. Leader bygger på partnerskap mellan kommuner, företag och ideella organisationer för att genomföra utvecklingsinriktade projekt utifrån en framtagen utvecklingsstrategi. Malmö stad deltar i Leader Söderslätt tillsammans med Skurup, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

Hittills deltar representanter från Malmö i styrgruppen som beslutar om projektmedel, samt i referensgrupper och arbetsgrupper inom ett fåtal beviljade projekt, men planer finns på att hitta förvaltnings- och/eller kommunöverskridande projekt.