$left
$middle

ICORN - International Cities of Refuge Network

International Cities of Refuge Network (ICORN) är en oberoende organisation av städer och regioner som erbjuder skydd åt författare och konstnärer i riskzonen. Nätverket verkar för yttrandefrihet, försvarandet av demokratiska värderingar och främjandet av internationell solidaritet.

Sedan 2006 har mer än 50 städer runt om i världen anslutit sig till nätverket, och inte mindre än 140 författare och konstnärer har funnit skydd i en ICORN-medlem stad. Engagemanget i dessa städer är både konkret och djupt symbolisk.

Genom sitt arbete och nätverkssamarbete avser städerna kunna skydda och främja ett allt bredare spektrum av författare, konstnärer och människorättsförsvarare, inklusive bloggare, författare, dramatiker, journalister, musiker, poeter, icke-fiction författare, bildkonstnärer, serietecknare, singer/songwriters, översättare, manusförfattare och utgivare.

Organisationen kring ICORN är decentraliserat och samordnat. Förvaltningscentralen i Stavanger, Norge, fungerar som kommunikationsnav för oberoende hanterade ICORN städer. Den internationella styrelsen består av en medlem stad, vars representanter väljs vartannat år av generalförsamlingen.

Kontakta oss

Jude Chukwuma Dibia

Titel:
Projektledare
sv