$left
$middle

Internationella nätverk och organisationer

Genom ett antal internationella nätverk har Malmö stad tillgång till kunskaps- och erfarenhetsutbyten med andra städer i Europa.

Tillsammans med andra europeiska städer och kommuner kan Malmö stad härigenom påverka nationellt och internationellt i frågor som har ett centralt värde för Malmö. Nätverken och organisationerna används även för att generera projektidéer och hitta samverkanspartners.

sv