$left
$middle

Union of the Baltic Cities

UBC, förkortning för Union of the Baltic Cities, grundades i Gdansk 1991 och upprättades i syfte att utveckla samarbetet och utbytet mellan städer i Östersjöområdet.

UBC har som främsta målsättning att bidraga till den demokratiska, ekonomiska, sociala, kulturella och miljövänliga utvecklingen av Östersjöregionen. UBC har över 100 medlemmar i tio länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland.

UBC har bland annat satt upp följande mål för sitt arbete:

  • att främja Östersjösamarbetet både på nationell och internationell nivå
  • att främja stabilitet och ekonomisk tillväxt i Östersjöområdet
  • att arbeta för en gynnsam affärsmiljö i Östersjöområdet på lokal, nationell och internationell nivå
  • att främja projekt som har som mål att underlätta det interkulturella samarbetet och förståelsen inom Östersjöområdet

Utbyte av kunskap och erfaranheter

Malmö stad blev medlem av Union of the Baltic Cities 1997. Syftet med medlemskapet är att genom UBC utveckla konkreta samarbetsprojekt med andra städer kring Östersjön, vilket på sikt främjar utvecklingen och integrationen i Östersjöregionen. Genom UBC:s kommittéer erbjuds förvaltningarna ett diskussionsforum för samarbete i gemensamma EU-projekt och framförallt ett utbyte av kunskap och erfarenheter. Malmö stad är för närvarande enordförande i Miljökommittén genom miljöförvaltningen.