$left
$middle

Eccar

European Coalition of Cities Against Racism” (ECCAR) i Nürnberg, och en "Ten-Point-handlingsplan" antogs.

På initiativ av Unesco upprättades år 2004 ett nätverk av städer för erfarenhetsutbyte och för att förbättra sin politik och bekämpa rasism, diskriminering och främlingsfientlighet.

I tider av ökande globalisering och urbanisering anses kommunerna vara en viktig faktor för att säkerställa att alla deras medborgare, oavsett nationalitet, etniska, kulturella, religiösa eller socialt ursprung, kan leva ett värdigt, säkert och rättsinnigt liv.

I detta syfte har Unesco beslutat att inrätta en "internationell koalition av städer mot rasism", ett initiativ som uttryckligen stöds av FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter och världens största organisation av kommuner: United Cities and Local Governments (UCLG). Följaktligen grundades ”European Coalition of Cities Against Racism” (ECCAR).