$left
$middle

Baltic Metropoles

I nätverket Baltic Metropoles (BaltMet) ingår städerna Berlin, Helsingfors, Malmö, Oslo, Riga, S:t Petersburg, Stockholm, Tallinn, Vilnius och Warszawa.

Nätverket bildades 2002 under det danska ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Ordförandeskapet för BaltMet roterar mellan städerna. För närvarande är Warszawa ordförande för nätverket.

Nätverkssamarbetet inriktas främst kring kunskapsekonomi och hur städerna gemensamt kan verka för tillväxt i Östersjöregionen genom sina roller som motorer och knutpunkter i överföring av teknik, kunskap och tjänster i regionen.

Genom sitt arbete avser städerna stärka konkurrenskraften och genom att belysa det urbana perspektivet främja Östersjöregionen som en integrerad, välmående och hållbar region.

Till Baltic Metropoles