$left
$middle

ICLEI – Local Governments for Sustainability

ICLEI – ”Local Governments for Sustainability” är ett internationellt nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom grön ekonomi och hållbar samhällsutveckling. Malmö stad har varit medlem sedan 1996.

Nätverket engagerar idag över 1750 städer och regioner från över 120 länder i den gemensamma visionen att städer och urbana regioner står för drivkraften i den globala hållbara utvecklingen.

ICLEI är drivande för den lokala och regionala nivån inom FN’s Klimatkonventionens partskonferenser (COP). De har en speciell ackreditering hos FN i New York och är en viktig drivkraft för att möjliggöra städers och regioners röst globalt. Vid flertalet tillfällen har Malmö stad samverkat under COP med ICLEI vid dessa globala möten. Genom ICLEI drivs också ett flertal projekt årligen och utbyten kring hållbar stadsutveckling, hållbar upphandling, biologiskt mångfald med mera, ofta tillsammans med andra viktiga partners som OECD.

Malmö stad medlem sedan 1996

Malmö stad har varit medlem i ICLEI sedan 1996 och är kontinuerligt delaktig i organisationens verksamhet. Malmö har genom åren medverkat i ett flertal av ICLEI’s konferenser och möten samt aktivt deltagit i att ta fram olika klimat orienterade deklarationer.

Kommunstyrelsens ordförande är nuvarande ordförande för ICLEIs upphandlingsportfölj, ordförande för Procura+ nätverket inom ICLEI samt en permanent medlem av ICLEIs GEXCOM (globala exekutiv kommitteen inom ICLEI).

Malmö stad jobbar nära ICLEI-organisationen i relationerna med FN och med ICLEIs kontor i Bryssel rörande EU-relaterade frågor.

Mer information om nätverket finns på ICLEIs hemsida

ICLEI World Congress 2021–2022 Malmö

Malmö är stolt värdstad för ICLEI World Congress 2021–2022. Kongressen inleds med Virtual Launch 13–15 april och följs sedan av webinarserien Road to Malmö under 2021 för att sedan kulminera i en världskongress på plats i Malmö maj 2022.

Mer information om ICLEI World Congress och Malmös värdskap