$left
$middle

EAT

EAT initiativet bildades 2013 som en internationell plattform för samverkan mellan berörda parter inom vetenskap, politik, det civila samhället och näringslivet.

Att skapa en hälsosam och näringsrik kost inom säkra miljögränser är en av de största utmaningarna för mänskligheten idag. Det kan bara lösas genom en integrering av kunskap och handling i de sammanvävda områdena inom livsmedel, hälsa och hållbarhet.

Nätverkets vision är att omvandla det globala livsmedelssystemet till ett produktivt livsmedelssystem med en global hälsa och hållbar miljö som skall skapa bättre förutsättningar för mänsklig utveckling. Målsättningen är att samarbeta med olika intressentgrupper som tillsammans kan verka för ett sektorsövergripande samarbete för att nå nätverkets vision om en omvälvande förändring inom livsmedelssektorn.

Malmö stad har genom sitt medlemskap i EAT utvecklat en tydligare hållbarhetsprofil och ett starkt fokus på hälsosamma och hållbara livsmedel och produktionsmetoder.