$left
$middle

EFUS - European Forum for Urban Security

European Forum for Urban Security (EFUS) grundades 1987 under överinseende av Europarådet. Nätverket är det enda europeiska nätverket av lokala och regionala myndigheter som tillägnar säkerhet i städerna. Uppemot 250 lokala och regionala myndigheter från 16 länder är medlemmar i nätverket.

Syftet med nätverket är att främja en balanserad syn på säkerhet i städerna, som kombinerar förebyggande sanktioner och social sammanhållning.

Malmö stad har genom sitt medlemskap i EFUS utvecklat ett effektivt arbete som vidrör alla frågor kring säkerhet, såsom brottsförebyggande insatser och säkerhet i städerna, säkrare stadsmiljö och medvetenheten i fråga om fysiskt skydd.

efus.eu/en/

Kontakta oss

Per-Erik Ebbeståhl

Titel:
Avdelningschef
Telefon:
040-342886
Mobiltelefon:
0766-354189
sv