$left
$middle

Strategiskt omvärldsarbete

Malmö påverkar och påverkas av sin omgivning regionalt, nationellt och internationellt. Beslut som fattas i omvärlden har stor inverkan på Malmös tillväxt och välfärd. Därför bedriver Malmö stad ett strategiskt omvärldsarbetet genom att ta fram viktiga positionsförflyttningar för kommunen.

Det här vill Malmö!

Genom Det här vill Malmö har Malmö stad tagit initiativ för att stärka arbetet med nationell påverkan och uppträda mer kraftfullt och koordinerat gentemot nationella beslutsfattare. Arbetet tar utgångspunkt i Malmö stads strategiska omvärldsprogram.

Det överordnade syftet med dokumentet är att ge stöd till att Malmö stad i större utsträckning talar med en röst utåt och uppnår större genomslag gentemot nationella beslutsfattare. "Det här vill Malmö" är en gemensam utgångspunkt för nationella aktiviteter som till exempel medverkan under Almedalsveckan.

Läs mer: Kort om Det här vill Malmö. Positionsförflyttingar 2021 Pdf, 224.7 kB.

Läs mer (lång version): Det här vill Malmö. Positionsförflyttningar 2021 Pdf, 247.3 kB.

Fokusområden

  • En välfungerande arbetsmarknad och ökad sysselsättning
  • En trygg stad
  • Migration och social sammanhållning
  • Säkerställ likvärdig utbildning, vård och omsorg
  • Förbättrad transportinfrastruktur
  • Ökat bostadsbyggande och god livsmiljö
  • Miljö och klimat
  • Demokrati

Strategiskt omvärldsarbete i Malmö stad

Omvärldsarbetet ska särskilt prioritera sådana frågor som Malmö stad måste agera med omvärlden för att hantera och som har stor betydelse för stadens utveckling. Program för strategiskt omvärldsarbete Pdf, 426.8 kB. är utgångspunkten för det strategiska omvärldsarbetet i Malmö stad.

För att möta stadens utmaningar är det väsentligt att Malmö stad bygger goda relationer med andra kommuner och med beslutsfattare på olika politiska nivåer.

Genom att använda internationella, nationella och regionala omvärldsarenor, såsom t.ex. EU-samarbete eller mellankommunal samverkan, kan Malmö stads prioriterade verksamhetsmål få större genomslagskraft. Dessutom kan kommunen genom offensivt agerande vara med och påverka agendan och utvecklingen.

Kontakta oss

sv