$left
$middle

MalmöLundregionen


MalmöLundregionen är ett samarbete mellan kommunerna i sydvästra Skåne. Följande kommuner är medlemmar: Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge

I samarbetets verksamhetsplan 2019-2020 finns följande prioriterade fokusområden:

  • Fysisk planering och infrastruktur
  • Arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor
  • Näringslivsfrågor
  • Digitalisering
  • Miljö och klimat

Tillsammans tar MalmöLundregionen fram övergripande strategier, lyfter upp hela regionens styrkor och bredd och samarbetar i praktiska frågor. MalmöLundregionen hanterar också ärenden och remisser som rör hela regionen.

sv