$left
$middle

Nationellt och regionalt samarbete

Malmö stad ingår i flera regionala nätverk. Till exempel utvecklas relationen med Köpenhamn konstant och det finns ett fördjupat samarbetet med Lund.   

Stadskontoret leder den regionala utvecklingsstrategin. Strategin baseras på en analys av kommunens befintliga samarbetsrelationer och ska ange den övergripande inriktningen för Malmö stads framtida samverkansarbete i ett regionalt sammanhang.

Kontakta oss

sv