$left
$middle

FIRS

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) bildades i mars 2010 i syfte att skapa förbättrade förutsättningar för forskning och innovation i Skåne genom ett ökat och fördjupat samspel mellan politik/offentlig verksamhet, akademi och näringsliv. Malmö stads representant är kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

I FIRS finns representanter från ledningsnivån i Region Skåne, universitet och högskolor, kommuner, Kommunförbundet Skåne samt näringslivet. FIRS organiseras genom en skriftlig överenskommelse mellan parterna. Region Skåne ansvarar för administrationen och sekretariatsfunktionen.

I samband med bildandet av FIRS enades parterna om att ta huvudansvaret för den process för omstrukturering av forskning, innovation och näringsliv som behövde göras i Skåne efter beslutet om flytt av AstraZenecas verksamhet i Lund eftersom behovet av strategisk dialog med bolaget, regionala, nationella och internationella aktörer var stort.

Även vid neddragningarna vid Sony Mobile och Ericsson ansvarade FIRS för processen med klusterinitiativet Mobile Heights som central part i dialogen mellan näringsliv och offentliga aktörer.

En viktig roll för FIRS är att driva initiativ som stärker och utvecklar de gemensamma utvecklingsförutsättningarna för innovation. FIRS ska agera som en samlande kraft, en gemensam röst för regionens tillgångar, behov och möjligheter och därmed utgöra en strategisk systemisk ledningsfunktion och strategiskt paraply. FIRS verkar som ett forum för samtal mellan näringsliv, akademin, kommuner/städer, Region Skåne och nationell/internationell nivå där såväl regionala som nationella och internationella insatser kan samordnas.

Mer info om FIRS på Region Skånes webbplats

sv