$left
$middle

STRING

Sedan 1 januari 2018 är Malmö stad en aktiv part i STRING (Southwestern Baltic Sea Transnational Area Implementing New Geography).

STRING är ett politiskt samarbete mellan regioner och städer för hela norra delen av den så kallade ScanMed-korridoren. Det innebär att vi tillsammans med de övriga parterna i STRING driver på utvecklingen i hela regionen – från Hamburg i söder till Oslo i norr – inom infrastruktur, hållbar tillväxt, arbetsmarknad, forskning och turism.

Samarbetet syftar till att gemensamt skapa och utveckla policys och initiativ för att bidra till utveckling och tillväxt i hela geografin.

STRING initierades genom ett Interreg-projekt 1999 för att gemensamt lyfta möjligheterna med förbindelsen över Fehmarn Bält mellan Rödby i Danmark och Puttgarden i Tyskland. Detta för att på bästa sätt kunna nyttja potentialen.