Öresundssamarbetet

Sedan 2000 har Malmö och Köpenhamn en gemensam vision för att främja samarbete och integration i Öresundsregionen. Genom ett nära samarbete vill Malmö och Köpenhamn skapa en gemensam Öresundsregion med visionen att invånarna i de två städerna känner sig som medborgare i ett sammanhängande stadsregion.

Greater Copenhagen & Skåne Committee

Sedan början av 2016 ingår Malmö i Greater Copenhagen & Skåne Committee. Samarbetet ersatte Öresundskommittén. Två regioner och 46 kommuner från östra Danmark ingår, liksom Region Skåne och ett 33 skånska kommuner.

Samarbetet har fem huvudsakliga syften:

  • Understödja den gemensamma marknadsföringen av Greater Copenhagen.
  • Understödja attraktion av investerare, turister, företag och talanger.
  • Arbeta för att skapa en stark internationell infrastruktur.
  • Arbeta för en integrerad och hållbar tillväxtregion, härunder att påverka de lagstiftningar och gränshinder, som värderas vara barriärer för tillväxt.
  • Etablera gemensamma strategiska näringslivsinsatser.

Till Greater Copenhagen & Skåne Committees webbplats

Senast ändrad: 2017-06-16 16:20