$left
$middle

Öresundssamarbetet

Sedan 2000 har Malmö och Köpenhamn en gemensam vision för att främja samarbete och integration i Öresundsregionen. Genom ett nära samarbete vill Malmö och Köpenhamn skapa en gemensam Öresundsregion med visionen att invånarna i de två städerna känner sig som medborgare i ett sammanhängande stadsregion.

Greater Copenhagen Committee

Sedan början av 2016 ingår Malmö i Greater Copenhagen & Skåne Committee. 2019 ansöt Region Halland och namnet ändrades till Greater Copenhagen Committee. Samarbetet ersatte Öresundskommittén. Två regioner och 46 kommuner från östra Danmark ingår liksom Region Skåne, Region Halland, 33 skånska och 6 halländska kommuner.

Samarbetet har fem huvudsakliga syften:

  • Understödja den gemensamma marknadsföringen av Greater Copenhagen.
  • Understödja attraktion av investerare, turister, företag och talanger.
  • Arbeta för att skapa en stark internationell infrastruktur.
  • Arbeta för en integrerad och hållbar tillväxtregion, härunder att påverka de lagstiftningar och gränshinder, som värderas vara barriärer för tillväxt.
  • Etablera gemensamma strategiska näringslivsinsatser.

Till Greater Copenhagen Committees webbplats

Kontakta oss

Ola Yndeheim

Titel:
Enhetschef
Mobiltelefon:
0731-465315
sv