$left
$middle

EU-samarbetet

I en alltmer globaliserad värld är det av yttersta vikt att Malmö stad har möjlighet att följa, påverka och ta del av de händelser och processer som direkt eller indirekt påverkar Malmö. Malmö stad har ett flertal internationella kontakter, partnerskap och nätverk på den internationella arenan. Vikten av att hålla en god relation med omvärlden är därför stor. Det skapar dynamik och banar väg för idé- och kompetensutbyte och utveckling.

Den internationella arenan avser storstadssamarbeten inom Sverige med internationell karaktär, hela EU samt övriga världen. Fokus ligger främst på EU.

Genom att fastställa målsättningen för det internationella arbetet samt att definiera inriktningen och ansvarsfördelningen ökar förutsättningarna för att bedriva ett effektivt och framgångsrikt internationellt arbete. Dessa punkter klargörs i Policy för Malmö stads internationella arbete som är ett kommunövergripande styrdokument som antogs av kommunfullmäktige. Policyn ersätter tidigare styrdokument som antogs 2006. Den nuvarande policyn antogs av Malmö stads förtroendevalda i november 2016.

Kontakta oss

sv