$left
$middle

Malmö stads kontor i Bryssel

Malmö stads representation i Bryssel är ett serviceorgan för stadens förvaltningar.

Kontoret ligger i hjärtat av EU:s institutioner och är permanent bemannat av stadskontorets avdelning för samhällsplanering med en tjänst. Kontoret är en del av Malmö stads Internationella policy och ska uppfylla målen för verksamhetsutveckling, strategisk påverkan och profilering. Prioriteringarna styrs av kommunens budget, de kommunövergripande målen samt en årlig verksamhetsplan. Kontoret tar också emot praktikanter från högskolor och universitet samt utstationeringar från kommunens egna förvaltningar.

Brysselkontorets uppgifter är att:

  • bevaka EU:s fonder och program
  • knyta och utveckla kontakter
  • hjälpa till med projektansökningar
  • utveckla projektidéer i samverkan med förvaltningarna
  • utöva lobbyingverksamhet och bevaka policyfrågor
  • marknadsföra Malmö stad och Malmö stads intressen

Kontakta oss
Ola Nord

Head of City of Malmö EU office
Rue du Luxembourg 3
1000 Bruxelles
Phone:   +32-(0)2-514 14 10
Mobile:  +32-(0)477-32 71 08
Email: ola.nord@malmo.se / ola.nord@malmo.be

sv