Ung livsstil Malmö

Hur mår Malmös unga? Vad gör de på fritiden och vad vill de göra på fritiden? Fritidsförvaltningen har på uppdrag av fritidsnämnden genomfört en kartläggning av högstadieelevernas fritidsvanor och livsvillkor.

Arbetet med studien Ung livsstil har pågått sedan hösten 2015, då över 2000 högstadieelever svarade på en enkät om vad de gör på fritiden, vad de vill göra på fritiden och om deras livssituation som helhet.

I juli 2017 släpptes den färdiga rapporten och i juli 2018 kom en fördjupande rapport med fokus på matvanor och hälsa.