$left
$middle

Ung livsstil Malmö rapport 2017

Arbetet med studien Ung livsstil började hösten 2015, då över 2000 högstadieelever svarade på en enkät om vad de gör på fritiden, vad de vill göra på fritiden och om deras livssituation som helhet.

Studien i november 2015 genomfördes av fritidsförvaltningen i ett urval av Malmös högstadieskolor, i samarbete med grundskoleförvaltningen. Eftersom enkäten kunde besvaras på plats under skoltid blev svarsfrekvensen mycket hög, hela 87 procent av de tillfrågade ungdomarna svarade. Den höga svarsfrekvensen ger ett tillförlitligt resultat och har möjliggjort att de tio stadsdelarna har kunnat brytas ut och analyseras separat.

  • Urval: 2 526 högstadieelever
  • Besvarade enkäter: 2 189
  • Svarsfrekvens: 87 procent (51 procent tjejer, 49 procent killar)

Under 2016 hölls ett antal föreläsningar där delar av resultatet bland annat presenterades för fritidsnämnden och fritidsförvaltningen.

I juli 2017 släpptes den färdiga rapporten och i juli 2018 kom en fördjupande rapport med fokus på matvanor och hälsa.