$left
$middle

Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen Ung livsstil har sin bas i Stockholm och är unika i Sverige. Sedan 1984 har Ung livsstil studerat barn och ungas fritidsvanor, trender och preferenser. Idag består en del av deras arbete av ett samarbete med 14 kommuner i Sverige för att följa och kartlägga barn och ungas vanor.

Från idrottsvanor till hälsa och livsvillkor

På 80-talet fokuserade Ung livsstils forskning på idrottsvanor bland barn och unga. Numera har man breddat forskningen till att inkludera bland annat fritidsvanor, hälsa, skolframgång, familjesituation och trygghet. Detta för att mer utförligt kunna beskriva och analysera ungdomars livsvillkor och hur de egentligen mår. Ung livsstils forskning utgår från FN:s konvention om barns rättigheter.

Forskningsgruppen försöker ge svar på frågorna:

  • Hur stor del av de offentliga satsningarna tillgodogör sig barn/ungdomar respektive vuxna?
  • Hur stor del av de offentliga satsningarna tillgodogör sig män respektive kvinnor?
  • Vad vill kommuninvånarna att staden ska satsa skattemedel på?
  • Vilka föreningar går framåt och vilka går tillbaka?
  • Vilka idrotter och kulturformer är vinnare respektive förlorare?
  • Vilket samband finns det mellan deltagande i idrott- och kulturverksamheter och bakgrundsfaktorer som t.ex. kön, socio- ekonomisk tillhörighet, skolframgång och etnicitet?

Ung livsstils forskningsgrupp:

  • Ulf Blomdahl, sociolog och forskningsledare för forskningsprojektet Ung livsstil.
  • Stig Elofsson, fil dr i statistisk och docent i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
  • Linda Lengheden, sociolog och genusvetare.
  • Magnus Åkesson,  folkhälsovetare och enhetschef på strategiska enheten, Idrottsförvaltningen, Stockholm stad.