$left
$middle

Forskningsrapporter

Vill du veta mer om hälsa, fysisk aktivitet och fritid bland barn och unga? Här hittar du forskningsrapporter inom ämnet.

Ung livsstil Malmö Pdf, 5.9 MB. (Pdf, 5.9 MB)

Hur mår Malmös unga? Vad gör de på fritiden och vad vill de göra på fritiden? Fritidsförvaltningen fick i uppdrag av fritidsnämnden att  genomföra en kartläggning av högstadieelevernas fritidsvanor och beskriva livsvillkoren för Malmös barn och unga. Studien genomfördes hösten 2015 i samarbete med forskningsgruppen Ung livsstil.

Matvanor och hälsa – en rapport från Ung livsstil Malmö Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

I denna fördjupande rapport baserad på Ung livsstil-undersökningen från 2015 har man undersökt hur matvanorna ser ut bland högstadieelever i Malmö kopplat till bland annat kön och social bakgrund, och tittat på hur matvanor och fysisk aktivitet påverkar hälsa och livskvalitet.

Segrar föreningslivet? Pdf, 527.7 kB. (Pdf, 527.7 kB)

Syftet med forskningsrapporten är att undersöka:

  1. Hur stor andel av barn och ungdomar som är med i en förening i dag och hur förändringen är över tid.
  2. Vilka barn och ungdomar som deltar.
  3. I vilken grad ungdomar har uppdrag i förening och hur förändringar ser ut över tid.

Spontanidrott för vilka? Pdf, 1.8 MB. (Pdf, 1.8 MB)

En studie av kön och nyttjandegrad av planlagda utomhusytor för spontanidrott under sommarhalvåret.

Fokus 14 - om ungas fritid och organisering

Vilka möjligheter och hinder finns för unga att ha en bra fritid och kunna organisera sig? I FOKUS14 analyserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ungas fritid och organisering.