$left
$middle

Ung livsstil Malmö rapport 2021

Hösten 2021 presenterades en samlad forskningsrapport utifrån Ung livsstil-undersökningen som genomfördes under 2019 och 2020 på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Inför 2019 beslutade kulturförvaltningen att delta i Ung livsstil-undersökningen. Samarbetet mellan de två förvaltningarna innebär inte bara att förvaltningarna tar ett gemensamt ansvar för målgruppen utan möjliggjorde även att förvaltningarna kunde utöka studien till att även inkludera mellanstadiet och gymnasiet.

2019 genomfördes en uppföljande undersökning för högstadiet och ett första resultat presenterades under våren 2020. Därtill genomfördes undersökning på mellanstadiet under hösten 2019 och undersökningen på gymnasiet genomfördes under våren och hösten 2020.