$left
$middle

Arbetsmarknadsinsatser – för handläggare på myndigheter

Du som är handläggare på Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan alternativt kurator inom sfi eller primärvården kan skicka in remiss eller anmälan för olika arbetsmarknadsinsatser åt Malmöbor.

Syftet med arbetsmarknadsinsatserna är att effektivare stödja arbetslösa Malmöbor så att individens tid i arbetslöshet ska bli så kort som möjligt.

Inom ramen för Finsam finns ett samverkansavtal kring olika arbetsmarknadsinsatser på Aktivitetscenter och Avanti. Avtalet gäller mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.

Vid generella frågor om arbetsmarknadsinsatser är du välkommen att kontakta arbetsmarknadsavdelningen på 040-34 45 90 eller asf.arbetsmarknad@malmo.se. Vi svarar alla vardagar klockan 09.00–16.00.

Olika arbetsmarknadsinsatser

Avanti 2.0

Avanti 2.0 är en arbetsmarknadsinsats med anpassad SFI som vänder sig till Malmöbor med självupplevd psykisk ohälsa i samband med migration och/ eller i samband med etableringen i Sverige.

Vem kan delta i Avanti 2.0?

 • Personer över 18 år som är folkbokförda i Malmö
 • Självupplevd psykisk ohälsa i samband med migration och/ eller i samband med etableringen i Sverige.
 • Motiverad till arbetsmarknadsinsatser (som t.ex. praktik)
 • Klarar ej av ordinarie insatser inom AMA eller SFI
 • Behov av anpassad SFI-undervisning

Från och med den 1 mars 2023 tar Avanti inte in nya deltagare.

FRAM

FRAM är en arbetslivsinriktad rehabilitering för Malmöbor med psykisk ohälsa som har som långsiktigt mål att komma ut i arbetslivet. Målet med rehabiliteringen är att i samverkan skapa en kontinuerlig process utan avbrott där deltagaren har bibehållet stöd fram tills att nästa steg är påbörjat.

TAMU

TAMU vänder sig till personer som är intresserade av restaurangbranschen och som på egen hand har haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och/eller att fullfölja studier.

Utbildningen som TAMU erbjuder är en kombination av restaurangutbildning och socialt lärande, där båda delar är lika viktiga. Utbildningen är främst praktisk, men lite teori förekommer. Målsättningen är att deltagarna ska bli självförsörjande genom utbildning och socialt lärande.

Vem kan få rätt till insatsen?

Arbetssökande som är inskrivna på arbetsmarknadsavdelningen.

Kontakt

Telefon: 072-1715806
E-post: tamu.asf@malmo.se
Besöksadress: Kungsgatan 44

Kontakta oss

 • Arbetsmarknadsavdelningen

  • E-post:  asf.arbetsmarknad@malmo.se
  • Telefon:  040-34 45 90
  • Besöksadress:  Nobelvägen 66
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 08.30–16.00. Lunchstängt klockan 12.00-13.00. Onsdagar har vi öppet klockan 13.00-16.00.
sv