$left
$middle

Transportplan

Det är bra att veta hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar. Du som verksamhetsutövare är skyldig att hushålla med råvaror och energi samt använda förnybara energikällor i första hand.

Klimatförändringarna är ett av de största hoten mot en hållbar utveckling och är därför en viktig fråga. Som verksamhetsutövare kan det vara bra att dokumentera och effektivisera transporterna. För att få en helhetsbild på transportanvändningen kan man göra en transportplan.

En transportplan ska beskriva de transporter ni idag orsakar via

 • egna bilar
 • inköpta transporter
 • transporter som ni indirekt ger upphov till.

Hur pass detaljerad transportplanen ska vara beror på verksamhetens och transporternas omfattning. Du som verksamhetsutövare har ansvaret att skaffa den kunskap för att bland annat kunna tillämpa "bästa möjliga teknik" och ha en bra egenkontroll.

Kontakta oss

 • Miljöförvaltningen

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
  • Postadress: 
   Miljöförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
sv