$left
$middle

Rapportera olycka med förorening eller utsläpp till miljö

Om ett företag eller en verksamhet upptäcker att en allvarlig miljöskada har uppstått i Malmö, ska företaget genast underrätta tillsynsmyndigheten, det vill säga Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Om det skett en olycka i din verksamhet

Om det sker en olycka i din verksamhet, till exempel spill av förorening, som ger upphov till en allvarlig miljöskada, ska du som verksamhetsutövaren genast meddela Miljöförvaltningen i Malmö stad. Du behöver redogöra för vad som hänt och vilka åtgärder som du har vidtagit och kommer att vidta.
Lag: (2007:660). Miljöbalken 10 kap, § 13.

Om en överhängande fara för miljöskada upptäcks i din verksamhet

Om det upptäcks en överhängande fara för att en verksamhet, eller en åtgärd, medför en allvarlig miljöskada, ska du som verksamhetsutövaren genast meddela Miljöförvaltningen i Malmö stad detta.

Om de åtgärder som du som verksamhetsutövare vidtar i förebyggande syfte inte gör att faran avvärjs, ska du så snart som möjligt meddela miljöförvaltningen och redogöra för de åtgärder som du har vidtagit och kommer att vidta.
Lag: (2007:660). Miljöbalken 10 kap, § 12.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv