$left
$middle

Checklista provtagningsplan

Denna lista innehåller de punkter eller stycken som miljöförvaltningen i Malmö stad anser att en provtagningsplan inför en miljöteknisk markundersökning generellt behöver innehålla för att vi ska kunna bedöma, handlägga och bemöta provtagningsplanen.

Om det saknas väsentlig information i provtagningsplanen kan miljöförvaltningen komma att begära in kompletteringar eller förtydligande, vilket förlänger handläggningstiden.

Checklistan är generell och omfattar punkter för de flesta typer av undersökningar. Vid vissa undersökningar är alla punkter inte relevanta, men det bör noggrant beaktas om punkter i listan stryks i en rapport. Det behöver också tydligt motiveras varför vissa delar inte anses vara nödvändiga.

För punkter i checklistan som är markerade med asterisk, * så betyder det att det är obligatorisk uppgift att fylla i. Miljöförvaltningen kan komma att begära komplettering om dessa uppgifter inte är ifyllda.

Kontakta oss

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
Postadress:
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv