Checklista provtagningsplan

Denna lista innehåller de punkter eller stycken som miljöförvaltningen i Malmö stad anser att en provtagningsplan inför en miljöteknisk markundersökning generellt behöver innehålla för att vi ska kunna bedöma, handlägga och bemöta provtagningsplanen.

Om det saknas väsentlig information i provtagningsplanen kan miljöförvaltningen komma att begära in kompletteringar eller förtydligande, vilket förlänger handläggningstiden.

Checklistan är generell och omfattar punkter för de flesta typer av undersökningar. Vid vissa undersökningar är alla punkter inte relevanta, men det bör noggrant beaktas om punkter i listan stryks i en rapport. Det behöver också tydligt motiveras varför vissa delar inte anses vara nödvändiga.

För rader som med * (asterisk) kommer miljöförvaltningen normalt att begära och invänta en komplettering av provtagningsplanen innan handläggningen av ärendet kan fortsätta.