$left
$middle

Checklista miljötekniska markundersökningar

Här är en checklista för vad rapporter om miljötekniska markundersökningar ska innehålla.

Checklistan innehåller det som miljöförvaltningen i Malmö stad anser att en miljöteknisk markundersökning generellt behöver innehålla för att vi ska kunna bedöma, handlägga och bemöta en markundersökningsrapport. Om det saknas väsentlig information i rapporten kan miljöförvaltningen komma att begära in kompletteringar eller förtydligande vilket förlänger handläggningstiden.

Listan är generell och omfattar de punkter som behövs för de flesta typer av undersökningar. Vid vissa undersökningar är inte alla punkter relevanta men om de stryks och inte tas med i rapporteringen, bör det noggrant beaktas. Det behöver också tydligt motiveras varför vissa delar inte anses vara nödvändiga

För punkter i checklistan som är markerade med asterisk, * så betyder det att det är obligatorisk uppgift att fylla i. Miljöförvaltningen kan komma att begära komplettering om dessa uppgifter inte är ifyllda.

Kontakta oss

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
Postadress:
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv