Checklista miljötekniska markundersökningar

Här är en checklista för vad rapporter om miljötekniska markundersökningar ska innehålla.

För det som är markerat med asterisk, * kommer miljöförvaltningen oftast att begära och invänta en komplettering av rapporten innan handläggningen av ärendet kan fortsätta.