$left
$middle

Tunga, långa och breda transporter

Du ansöka om transportdispens vid behov av undantag från trafikförordningens eller lokala trafikföreskrifters bestämmelser om fordons bredd, längd eller vikt.

Introduktion – kom igång med e-tjänsten transportdispens Pdf, 326.9 kB. (Pdf, 326.9 kB)

En grundläggande förutsättning för dispens är att det gods som ska transporteras är odelbart eller för fordon som på grund av sin funktion har större vikt, bredd (till exempel mobilkranar) eller längd än vad grundbestämmelserna medger. Undantag får medges om det behövs av särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Karta med lokala trafikföreskrifter särskilt gällande för tung trafik Pdf, 654.3 kB. (Pdf, 654.3 kB)

Breda eller långa transporter

Fordonslängden är begränsad till tolv meter i området innanför Yttre Ringvägen med vissa undantag (hamnområdet och vissa gator). En ansökan behandlas normalt inom fem arbetsdagar.

Tunga transporter

Fordonets totalvikt är begränsad till 3,5 ton mellan kl 22.00–06.00 i området innanför Yttre Ringvägen med vissa undantag (hamnområdet och vissa gator). En ansökan behandlas normalt inom sju arbetsdagar.

sv