$left
$middle

Tunga, långa och breda transporter

Kör du tunga, långa och breda transporter i Malmö kan du behöva undantag från stadens lokala trafikföreskrifter eller trafikförordningen. Om du behöver dispens beror på fordonets bred, längd och vikt.

När du ska ansöka om transportdispens

Överstiger ditt fordon längden, bredden eller vikten enligt de bestämda reglerna måste du ansöka om transportdispens för att köra i vissa delar av Malmö. Tänk på att fordonet också måste uppfylla kraven för miljözonsreglerna i Malmö. Transportdispensansökan gäller endast för odelbart gods.

Nationell vägdatabas (NVDB) visar begränsningar i vägnätet

NVDB har en stor samling data som är kopplade till det svenska vägnätet. I NVDB finns både statligt, kommunalt och enskilt vägnät. Du hittar bland annat information om:

 • Bärighet
 • Höjdhinder på 4,5 meter
 • Längdbegränsning
 • Miljözoner
 • Rekommenderade vägar för farligt gods

Långa transporter

Fordonslängden får högst vara 12 meter i området innanför Yttre Ringvägen. Det finns vissa undantag, som hamnområdet och specifika gator. Är ditt fordon längre än 12 meter måste du ansöka om dispens.

Breda transporter

Ditt fordon får max vara 3,5 meter brett. Är ditt fordon bredare måste du ansöka om dispens.

Tunga transporter

Fordonet får högst väga 3,5 ton om du kör innanför Yttre Ringvägen mellan klockan 22.00–06.00 om du vill köra transport på natten. Det finns vissa undantag, som som hamnområdet och specifika gator. Väger fordonet mer måste du ansöka om dispens.

Vägens bärighetsklass avgör var du får köra tunga fordon

Det allmänna vägnätet är uppdelade i olika bärighetsklasser som beskriver hur tungt en väg får belastas. Enskilda vägar är inte klassificerade utan bestäms genom Malmös lokala trafikföreskrifter.

Parkera med tunga fordon

Behöver du parkera ett tungt fordon finns det flera parkeringsplatser i olika delar av staden:

 • Blidögatan (farligt gods)
 • Blidögatan
 • Borrgatan
 • Ockerögatan
 • Stenyxegatan

Gator som har förbud mot lastbil

 • Johanneslustgatan
 • Norra Hyllievägen/Östra Hyllievägen
 • Bispgatan/Norra Hyllievägen/Sunnanväg/Västanväg
 • Per Albin Hanssons väg
 • Östra Fäladsgatan
 • Östra Hindbyvägen
 • Danska vägen

Läs mer

Kontakt

Transportdispens

sv