$left
$middle

Fartygsinspektion

För att få ett utfärdat saneringsintyg (Ship Sanitation Control Exemption Certificate) behöver fartyget lämna uppgifter till miljöförvaltningen innan det kommer till Malmö hamn.

Malmö hamn är utsedd till karantänshamn enligt International Health Regulations. Det innebär att Malmö stad ska inspektera transportmedel, utföra tillsynsprojekt och säkerställa att det inte föreligger risk för resenärers hälsa på fartyg och vid disponering av hamntjänster. När anmälan är inlämnad (formuläret ovan), kontaktar miljöförvaltningen fartyget för en inspektion.

Miljöförvaltningen ansvarar för åtgärder till skydd för människors hälsa när det gäller transportmedel, bagage, annat gods samt djur. Kommunen ska ha beredskap för att tillhandahålla personal och utrustning som hamnar och flygplatser behöver för kontroll.

IHR är ett juridiskt ramverk inom WHO:s medlemsländer med syfte att skydda medborgarna från gränsöverskridande hälsorisker. Ramverket gäller alla händelser som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa. Det gäller både biologiska, kemiska och radioaktiva ämnen oavsett om dessa sprids avsiktligt eller inte.

Avgift

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för undersökning och åtgärder. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden.

För undersökningar, inspektioner, mätningar och andra kontroller som miljöförvaltningen behöver utföra på vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tar vi ut avgift med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

För inspektion och undersökning som görs om anmälan om att fartyget kommer till Malmö hamn och bokning av kontroll för saneringsintyg har gjorts mindre än 36 timmar inför inspektionen, tar vi ut avgift på 1,5 gånger ordinarie timavgift. Görs inspektionen på kvällstid eller helger enligt ovanstående, blir avgiften sammanlagt två gånger ordinarie timavgift för de aktuella timmarna.

Läs mer om Malmös taxa för fartygsinspektion och om de nationella föreskrifterna

Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats dels om föreskrifter och allmänna råd vid internationella hot mot människors hälsa, dels om underrättelseskyldighet

Kontakta oss

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
Postadress:
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv