$left
$middle

Naturum Öresund

Naturum Öresund har fokus på havet och livet under ytan och vill öka intresset och engagemanget för hav, miljö och hållbarhet hos allmänheten.

Naturum Öresund vill bidra till ökad havsmedvetenhet genom naturupplevelser och sprida kunskap om havets avgörande betydelse för livet på vår planet.

Naturumet tar emot skolklasser i Malmö stad samt övriga grupper och allmänhet i sina marinpedagogiska program och guidade aktiviteter. I utställningen Öresund under ytan görs det fantastiska livet i Öresund tillgängligt för alla.

Boka besök

Naturum Öresund ligger bredvid Öresunds Funkis och Temalekplats Öresund på Ribersborgstranden.

Skolor, övriga grupper och allmänhet är välkomna att boka sina besök under hela året.

Naturum Öresunds byggnad

Foto: © Michael Palmgren/Marint Kunskapscenter

Naturum Öresund drivs av Marint Kunskapscenter på uppdrag av kulturförvaltningen, Malmö stad.

Kontakta oss

sv