$left
$middle

Ansök om att vara en del av utbudet i Kulturell allemansrätt på fritiden

Kulturförvaltningen vill utveckla den Kulturella allemansrätten på fritiden tillsammans med Malmös fria kulturaktörer. Du som kulturaktör kan ansöka om medel för att testa något nytt eller använda redan befintligt material/produktion i nya sammanhang.

Utveckling av projektförslag kan ske i dialog med kulturförvaltningens egna verksamheter och samarbetspartners för att tillsammans skapa en bredd och nya strukturer för kultur på ungas fritid under kvällar, helger och lov.

Vid beviljade medel ingår det att vara med vid ett uppföljningsmöte för utvärdering och kunskapsdelning.

Under 2023 finns tillfälliga medel på 1,8 miljoner kronor att söka.

Projektförslag ska kunna genomföras med de medel som söks och beviljas efter intresseanmälan. Om du har ett stort resurskrävande projekt som kräver en omfattande produktion och stor övrig finansiering för att kunna genomföras ska du i stället ansöka om projektstöd.

Intresseanmälan

  • Gäller utbud som genomförs under 2023 – anmäl intresse senast den 4 december.
  • Beslut tas senast den 14 december och utbetalning av beviljade medel sker i december 2022.
  • Anmälan kan göras av redan färdigt material eller av en skiss på en idé som kan utvecklas och genomföras under 2023.
  • Ange i ansökan om ni önskar matchning med kulturförvaltningens egna verksamheter eller samarbetspartners.
9. Kategori * (obligatorisk)
Flera svarsalternativ är möjliga
9. Kategori

Obs! Stöd kan ej ges till aktiviteter som ingår i sommarscens utbud eller under Malmöfestivalen.
11. Har aktiviteten genomförts tidigare? * (obligatorisk)
11. Har aktiviteten genomförts tidigare?
16. Vilken är er målgrupp? * (obligatorisk)
Flera svarsalternativ är möjliga.
16. Vilken är er målgrupp?En aktivitet kan genomföras vid flera tillfällen. Tänk på att aktiviteten ska kunna genomföras enbart med medel som söks och beviljas här.

19. Har ni egen lokal? * (obligatorisk)
19. Har ni egen lokal?


20. Önskar ni hjälp från kulturförvaltningen med att hitta aktör att samarbeta med kring målgrupp och lokal? (Allaktivitetshus, fritidshem, bibliotek, kulturskola, konsthall, museum etc.)
20. Önskar ni hjälp från kulturförvaltningen med att hitta aktör att samarbeta med kring målgrupp och lokal? (Allaktivitetshus, fritidshem, bibliotek, kulturskola, konsthall, museum etc.)


21. Kan aktiviteten genomföras utomhus?  * (obligatorisk)
21. Kan aktiviteten genomföras utomhus?


26. Har aktiviteten beviljats ekonomiskt stöd? * (obligatorisk)
26. Har aktiviteten beviljats ekonomiskt stöd?Om ni svarat JA på fråga 26 ovan, vilken typ av stöd har ni fått?
Flera svarsalternativ är möjliga.
Om ni svarat JA på fråga 26 ovan, vilken typ av stöd har ni fått?

Kontakt

E-post: kulturbokning@malmo.se
Telefon: 040-34 10 00

Postadress:
Sektion scenkonst
Friisgatan 15B
205 80 Malmö

Besöksadress: Friisgatan 15B

sv