$left
$middle

Ansök om att vara en del av utbudet i Kulturell allemansrätt på fritiden

Kulturförvaltningen fortsätter utveckla den Kulturella allemansrätten på fritiden tillsammans med Malmös fria kulturaktörer. Du som kulturaktör kan nu för andra året i rad ansöka om medel för att testa något nytt eller använda redan befintligt material/produktion i nya sammanhang.

Utveckling av projektförslag kan med fördel ske i dialog med kulturförvaltningens verksamheter och samarbetspartners för att tillsammans skapa en bredd och nya strukturer för kultur på ungas fritid under kvällar, helger och lov.

Vid beviljade medel ingår det att vara med vid ett uppföljningsmöte för utvärdering och kunskapsdelning.

Intresseanmälan

Här anmäler du intresse för att ingå i den kulturella allemansrätten på barns och ungas fritid.

Utbud 2024 – anmäl intresse senast den 25 september. Svar om beviljat stöd meddelas senast den 10 november med utbetalning innan den 31 december 2023.

Obs! Beviljat stöd under 2023 ska redovisas innan ny ansökan kan göras där det framgår att bidraget har använts till sökt ändamål.

Kontakta oss

  • Sektion scenkonst

sv