$left
$middle

Visningar på stadsarkivet för lärare

Lärare och blivande lärare får genom en visning information om vad som finns i arkiven och hur man kan använda sig av arkiven som en resurs i skolan.

Stadsarkivets arkivpedagoger berättar fördjupat om att

  • elever kan komma till Stadsarkivet och få visningar på en rad olika teman
  • arkivlådor med kopior av dokument kan lånas hem till skolan
  • lärare kan komma till stadsarkivet för att ta fram en specifik arkivhandling som kan användas för att illustrera ett stycke historia.
sv