$left
$middle

Visningar på stadsarkivet för lärare

Lärare och blivande lärare får genom en visning information om vad som finns i arkiven och hur man kan använda sig av arkiven som en resurs i skolan.

Stadsarkivets arkivpedagoger berättar fördjupat om att

 • elever kan komma till Stadsarkivet och få visningar på en rad olika teman
 • arkivlådor med kopior av dokument kan lånas hem till skolan
 • lärare kan komma till stadsarkivet för att ta fram en specifik arkivhandling som kan användas för att illustrera ett stycke historia.

Kontakta oss

 • Malmö stadsarkiv

  • E-post:  stadsarkiv@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Fax:  040-10 53 28
  • Postadress: 
   Malmö stadsarkiv
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 20
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 10.00–18.00 och lördag klockan 10.00–15.00
sv