$left
$middle

Skolvisningar på Malmö museum

Boka en visning för din klass eller grupp på Malmö museum! Vi levandegör historia, teknik och natur med en tvärvetenskaplig profil. Du kan också läsa om hur vissa av skolvisningarna är kopplade till läroplanen.

Nedan listas de visningar Malmö museum erbjuder skolklasser.

Du kan även boka visningar för andra grupper.

Med tonvikt på teknik

Med tonvikt på natur

Från årskurs 7

Med tonvikt på historia

Från årskurs 4

Visningar utanför museets lokaler

Kontakta oss

sv