$left
$middle

Utforska platser på egen hand – idékataloger för lärare

I projektet "Det utvidgade klassrummet" samarbetar olika förvaltningar inom Malmö stad med Skoletjenesten på Sjælland kring pedagogiska arenor. Utgångspunkten är upplevelsebaserat lärande med fokus på språkutveckling för elever i grundskolan. Som lärare kan du ta del av olika idékataloger med aktiviteter för din klass som ni kan utföra på egen hand utanför klassrummet.

Pedagogisk arena – plats för lärande

En pedagogisk arena kan vara en tågstation, ett grönområde, en kyrkogård eller en annan plats som klassen utforskar med sin lärare på egen hand. Det kan också vara en kulturinstitution och annan extern lärmiljö där man bokar program och möts av en kultur- eller naturpedagog.

Om Det utvidgade klassrummet

Vår utgångspunkt har varit Holmaskolans modell för upplevelsebaserat lärande med fokus på språkutveckling. Utifrån valt arbetsområde/tema väljer läraren en pedagogisk arena, där eleverna får en upplevelse som en del av lärandet. Upplevelsen förarbetas och efterarbetas i klassrummet på olika sätt.

Nedan finns idékataloger med exempel på aktiviteter som följer denna modell.

Idékataloger

Kontakta oss

sv