$left
$middle

Ansök om att vara en del av utbudet i Kulturell allemansrätt under skoltid

Varje läsår presenteras ett stort utbud av evenemang till förskola och skola i systemet för Kulturell allemansrätt för barn och unga. Kulturförvaltningen bevakar aktuella produktioner samt tar in förfrågningar från fria kulturaktörer.

Du som kulturaktör kan ansöka om att medverka i systemets utbud.

Intresseanmälan

Två gånger per år kan intresseanmälan göras för att medverka i utbudet i Kulturell allemansrätt för barn och unga.

  • Höstterminens utbud – anmäl intresse senast den 31/1.
  • Vårterminens utbud – anmäl intresse senast senast den 30/9.
KONTAKTUPPGIFTER


Evenemang

Kategori. Flera svarsalternativ möjliga. * (obligatorisk)Kan evenemanget genomföras utomhus direkt på gräs? * (obligatorisk)

Vilken är er målgrupp? Flera svarsalternativ möjliga. * (obligatorisk)

LOKAL OCH TEKNIKKRAV
Har ni egen scen? * (obligatorisk)

Behöver ni bärhjälp? * (obligatorisk)


MÖJLIGHET FÖR SEKTION SCENKONST ATT PÅ FÖRHAND TA DEL AV EVENEMANGETLÄRARHANDLEDNING/LÄROPLAN
Finns det lärarhandledningar eller pedagogiskt material knutet till evenemanget? * (obligatorisk)Kan evenemanget kopplas till läroplanens mål * (obligatorisk)EKONOMISKT STÖD
Har evenemanget beviljats ekonomiskt stöd? * (obligatorisk)Om ni svarat JA på frågan ovan, vilken typ av stöd har ni fått? Flera svarsalternativ möjliga.
Kontakta oss

  • Sektion scenkonst

sv