$left
$middle

Digitala lektioner och aktiviteter på egen hand

Malmö museum erbjuder olika digitala lektioner och aktiviteter på egen hand.

Kontakta Malmö museum om du vill ha en lärarhandledning.

Ålens resa – en lärarhandledning

Ålens resa är ett spännande äventyr för lågstadiet där eleverna får lära sig mer om en av Sveriges mest mystiska fiskar. Med hjälp av film, storytelling och kreativt skapande får eleverna möjlighet att ta del av museets pedagogiska verksamhet i sitt eget klassrum.

På museet finns också ålar att besöka i Akvariet om klassen vill göra ett eget besök i anknytning till arbetet med ålen som tema.

Ledtrådar – en utställning om forntiden

Ledtrådar är en ny utställning som handlar om forntiden. Genom vardagens redskap och föremål – fördelade på olika teman som till exempel Boende, Kontakter och Mat – berättar vi om hur människor levde under stenålder, bronsålder och järnålder i det som idag är Malmöområdet. Vi diskuterar också kring hur vi kan veta det vi vet om forntiden. Vilka spår och ledtrådar hittar vi som kan analyseras och dateras?

Människans påverkan på havet – en lärarhandledning till Akvariet

Vill du besöka och arbeta med ett tema i Akvariet på egen hand med din klass?
Vi har tagit fram en lärarhandledning med fokus på Människans påverkan på havet.

Visning av Kungsvåningen på Malmöhus slott

Malmöhus slott, som idag är en del av Malmö museum, har funnits i över 500 år. Idag finns spår ända tillbaka till 1400-talet kvar. Vad har hänt på slottet? Vad vet idag om det som hände i de kungliga salarna?

Följ med på en historisk vandring i kungsvåningen på Malmöhus slott och hör om hur det var där på 1500-talet.

Kontakta oss

Malmö museum

Telefon:
040-34 44 00
Postadress:
Malmö museum Malmö museum 205 80 Malmö
sv