$left
$middle

Bokträdgårdens utomhuspedagogik

I Bokträdgården utanför Torup kan förskolorna i Malmö åka för att utforska rika naturområden och miljöer som inte finns i deras vardagliga närmiljö. Uteverksamheten riktar sig i första hand till de förskolor i Malmö stad som saknar närhet till större grönområden.

Trädgården ligger omsluten av vackra åkrar och beteshagar och är indelad i olika spännande rum som inbjuder till att utforska och upptäcka fenomen i naturen. Den stora trädgården är både vildvuxen med buskar och träd och inordnad med rabatter och odlingslådor. Den fungerar som en kreativ arena för både pedagoger och barn.

Vem kan besöka Bokträdgården?

Uteverksamheten i Torup riktar sig i första hand till de förskolor i Malmö stad som saknar närhet till större grönområden. Förskolorna får informationsutskick om vilka dagar de kan besöka och uppleva Bokträdgården.

Hur går det till?

En buss hämtar och lämnar barn och pedagoger på förskolan i Malmö. På plats i Torup tar Bokträdgårdens utepedagog emot finns med under dagen.

Var gör vi i Bokträdgården?

I Bokträdgården uppmuntras till tankar om en hållbar samtid och framtid. Här lyfts ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska frågor. Här ges utrymme för möten mellan människor, material och miljöer. Konkreta upplevelser öppnar för reflektion, känslor och filosofiska tankar. Utgångspunkten i leken och lärandet är barnets egna upptäckter och frågor som lyhörda pedagoger fångar upp och uppmuntrar i sökandet efter kunskap.

Här kan grenar, pinnar och stubbar bli till kojor, det kan målas i växthuset eller lagas mat på stormköket i Templet. I Bokträdet och på klätterstenarna kan barnen utmana sina kroppar. I den magiska tunneln och den hemliga skogen erbjuds magi och mystik. Experimenterande med olika material som vatten, jord och lera öppnar upp för naturvetenskapligt lärande.

Vad är utomhuspedagogik?

I utomhuspedagogiken ligger fokus på sinnliga och nära upplevelser. Leken och lärandet är kreativ och utforskande. Här får barnen uppleva och erövra sin omgivning – se, höra, känna, lukta och smaka. En vinbärsnäcka i handen, en spindel under lupp, ett smultron i munnen, koltrasten som sjunger och lukten av mynta får fungera som inspiration i lärandet.

Kontakta oss

sv