$left
$middle

Kulturutbud till förskolor och skolor

Malmö stad erbjuder ett brett och kvalitativt utbud av kultur för alla kommunala och fristående förskolor och skolor i Malmö.

Kulturell allemansrätt för barn och unga

Stora delar av utbudet finns i bokningssystemet Kulturell allemansrätt för barn och unga. Här bokas även kulturbuss som kostnadsfritt skjutsar förskolor och skolor till kulturevenemang i Malmö. Bokningssytemet kan användas av personal på alla Malmös förskolor och skolor. Både det fria kulturlivet samt stadens institutioner och bolag kan ingå i det utbud som varje läsår presenteras i systemet för Kulturell allemansrätt för barn och unga.

På egen hand

För dig som vill besöka Malmös kulturinstitutioner på egen hand med en grupp eller klass erbjuds lärarhandledningar och annat pedagogiskt stödmaterial.

Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Bidrag fördelas årligen till grundskolans årskurs F–9.

Skolbio

Malmö stad erbjuder kostnadsfri skolbio till barn och unga i Malmös förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Utbudet är brett och kvalitativt med filmer från olika länder och kulturer. I samband med filmvisning erbjuds även fördjupning inom filmområdet med bland annat filmsamtal och workshops. All skolbio bokas i systemet för Kulturell allemansrätt för barn och unga. Kontakta skolbio@malmo.se om du har frågor.

Kontakta oss

  • Sektion scenkonst

sv