$left
$middle

Låna studiematerial från stadsarkivet

Vill ni arbeta med arkivmaterial i undervisningen, men saknar möjlighet att komma till arkivet? Låna våra arkivlådor/mappar fyllda med kopior av dokument med tillhörande arbetsuppgifter.

Arkivlåda med dokument om emigration.

Stadsarkivet erbjuder arkivlådor/mappar med flera olika teman. De lånas ut gratis till alla skolor inom Malmö stad. Materialet hämtas och lämnas i vår entrédisk på Berggatan 20. Lånetid är max 3 veckor. Lådorna kan användas i såväl grundskola som gymnasiet.

Har ni andra önskemål eller idéer om studiematerial? Kontakta oss så försöker vi hjälpa er.

Våra arkivlådor och mappar

Kontakta oss

 • Malmö stadsarkiv

  • E-post:  stadsarkiv@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Fax:  040-10 53 28
  • Postadress: 
   Malmö stadsarkiv
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 20
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 10.00–18.00 och lördag klockan 10.00–15.00
sv