$left
$middle

Rapportera genomfört utbud i kulturell allemansrätt på fritiden3. Kategori:
3. Kategori:

6. Ålder på målgrupp: * (obligatorisk)
6. Ålder på målgrupp:9. Har aktiviteten skett i samarbete med kulturförvaltningen/annan aktör? * (obligatorisk)
9. Har aktiviteten skett i samarbete med kulturförvaltningen/annan aktör?

Val av tid för obligatoriskt uppföljande möte för utvärdering och kunskapsdelning mellan kulturförvaltningen och fria kulturaktörer:
Val av tid för obligatoriskt uppföljande möte för utvärdering och kunskapsdelning mellan kulturförvaltningen och fria kulturaktörer:sv