$left
$middle

Rutiner för utbetalning av ersättningar till fristående grundskolor

Det är viktigt att grundskoleförvaltningen får in korrekta uppgifter om eleverna i dina verksamhetsformer för att kunna räkna ut rätt ersättning.

Rapportera in elevuppgifter

Alla fristående skolor ska varje månad (med undantag för juli) rapportera in vilka barn man har i alla verksamhetsformer per årskurs.

Varje månad skickar grundskoleförvaltningen månadsuppföljning till skolan över de elever som är aktuella i Malmö stads elevregister och är inskrivna på skolan.

Du ska göra eventuella uppdateringar av listan och skicka tillbaka den, oavsett elevförändringar, till grundskoleförvaltningen som för in de nya uppgifterna i elevregistret. 

Inrapporteringen måste ske innan vissa datum. Dessa datum skickas ut i samband med månadsuppföljningen.

Skolan får ersättning per månad

  • Ersättningen betalas ut den 15 i innevarande månad, eller sista bankdagen innan.
  • Samtliga ersättningar betalas ut från grundskoleförvaltningen, även eventuella tilläggsbelopp.
  • Vid varje utbetalningstillfälle skickas en redovisning per post till skolan om vilka elever/barn man fått ersättning för.

Utbetalning för elever som börjar under pågående termin

För elever som börjar på en fristående skola senast den 15 en viss månad betalas ersättning för innevarande månad. För elever som börjar efter detta datum får skolan betalt för närmast följande månad.

Undantag finns från denna regel. Skolpeng kan aldrig bestalas ut för samma elev under samma månad, till mer än en skolenhet.

Grundskola, anpassad grundskola och förskoleklass

För januari till maj samt september till december är avstämningsdatumet den 15:e innevarande månad.

För juli och augusti är det den 25:e augusti.

Fritidshem

För januari till maj samt september till december är avstämningsdatumet den 15:e innevarande månad.

För juli och augusti är det 15 augusti med undantag för årskurs 0 som har avstämningsdag den 25:e augusti.

Utbetalning för elever som flyttar under pågående termin

Om en elev flyttar till en annan kommun än Malmö får skolan inte längre grundbelopp för eleven. Skolan behöver då kontakta elevens nya hemkommun för utbetalning av grundbelopp (skolpeng).

Kontakta oss

Grundskoleförvaltningen

Telefon:
040-34 90 90
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
Postadress:
Grundskoleförvaltningen Grundskoleförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Rönnblomsgatan 6A
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.
sv