$left
$middle

Tilläggsbelopp och ersättningar till fristående och anpassade grundskolor

Det finns flera olika sorters ekonomiskt stöd och ersättningar för fristående grundskolor och anpassade grundskolor. Fristående skolor får ersättning i form av grundbelopp, även kallat skolpeng, samt tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd.

För frågor om ansökan

E-post: tillaggsbelopp.grf@malmo.se

För frågor om utbetalningar

Ewa Bellwaldius
E-post: ewa.bellwaldius@malmo.se
Mobil: 0733- 28 25 07

Beräkning av ersättning

Ersättningen beräknas efter samma grund som Malmö stad tillämpar vid fördelning av resurser till de egna kommunala skolverksamheterna.

Kommunens budget för det kommande året ligger till grund för beslut kring ersättningen.

Ersättningsnivåer och bilaga till ersättning av ersättningsnivåer

Önskar du ta del av dokumenten ersättningsnivåer och bilaga till ersättning, kontakta grundskoleförvaltningen.

E-post: tillaggsbelopp.grf@malmo.se

Grundbelopp (skolpeng)

Din fristående skola får grundbelopp, ofta kallat skolpeng, för varje elev som är inskriven på skolan förutsatt att eleven är folkbokförd i Malmö kommun.

Grundbeloppet för förskoleklass, grundskola och anpassad grunskola är ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.

Grundbeloppet för fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för fritidshem, är ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.

Grundbeloppet består av tre delar:

  • grundersättning
  • strukturersättning
  • särskild ersättning för nyanlända elever i Sverige

Tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd

Alla skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge stöd åt barn och elever i behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet.

Utbetalning av tilläggsbelopp för fristående skolor

För Malmös fristående skolor som har elever folkbokförda i Malmö sker utbetalning av tilläggsbelopp månadsvis, i samband med utbetalning av grundersättningen. Tilläggsbelopp för juli–september betalas i samband med utbetalningen av grundersättningen för september.

Utbetalning av tilläggsbelopp för lovskola

Tilläggsbelopp för lovskola utbetalas i samband med utbetalning av grundersättningen för juni.

Om eleven flyttar till annan kommun

Om eleven ändrar folkbokföringsadress till en adress utanför Malmö kommun ska skolan omedelbart meddela det till Grundskoleförvaltningen. De skolor som fått tilläggsbelopp på felaktiga grunder är skyldiga att återbetala beloppet.

När har skolor rätt till tilläggsbelopp?

Fristående skolor får tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Fristående skolor får även tilläggsbelopp för elever mottagna i anpassad grunskola som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller är i behov av extraordinära stödåtgärder. Tilläggsbeloppet är ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra stödåtgärder, vilka även kan rikta sig till elever med stora inlärningssvårigheter. Din skola kan även få tilläggsbelopp för elever med särskilt behov av stöd som

  • ska gå på fritidshem
  • ska erbjudas modersmålsundervisning
  • deltar i obligatoriskt anordnad lovskola.

Stödet är kopplat till varje enskild elev

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till en enskild elev. Det innebär att kostnaderna ska ha samband med den enskilda elevens särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång.

Kontakta oss

Grundskoleförvaltningen

Telefon:
040-34 90 90
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
Postadress:
Grundskoleförvaltningen Grundskoleförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Rönnblomsgatan 6A
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.
sv