$left
$middle

Vaccinationsavtal och avrop för fristående grundskolor

Fristående skolor har ansvar att erbjuda vaccinationerna som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet enligt Socialstyrelsen och Skolverket. Varje fristående grundskola ansvarar också för sina inköp av vaccin. Det sker en nationell upphandling av vacciner via SKL-Kommentus. Fristående skolor har möjlighet att anmäla avrop på ramavtalet Vaccin till SKL-Kommentus.

Anmäl avrop på ramavtalet Vaccin

Fristående skolor kontaktar SKI kundsupport för att anmäla avrop till SKL-Kommentus.

SKI Kundsupport

Telefon: 08-525 029 96
E-post: ski-kundsupport@sklkommentus.se

SKI vill att ni skickar in

  • ert namn
  • er organisation/bolag
  • ert organisationsnummer
  • i vilken kommun/landsting/region ni bedriver verksamhet
  • en kopia på Skolinspektionens beslut.

Rutin för avrop av vacciner Pdf, 177.8 kB.

Avtalsvillkor och avropsvägledning

Avropsvagledning – Vägledning Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017 Pdf, 519.3 kB.

Fristående skolors ansvar gällande vaccinationer

Fristående skolor kan läsa om sitt ansvar gällande vaccinationer på sidan 139 i Socialstyrelsens och Skolverkets gemensamma publikation Vägledning för elevhälsan. De lutar sig mot såväl skollagen som smittskyddslagen:

  • Skollagen (2010:800), 2 kap 2-8 §§ (huvudmannens ansvar för utbildningen) och kap 3 (elevhälsan)
  • Smittskyddslagen (2004:168) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:22)
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51)

Vägledning för elevhälsan Pdf, 4 MB.

Kontakta oss

sv