$left
$middle

Samverkansforum för fristående grundskolor

I Malmö finns olika samverkansforum för regelbunden dialog mellan fristående och kommunala anordnare. Mötena ska bidra till utveckling av verksamheten.

Samverkan på tre nivåer

1. Samverkansmöte med alla fristående skolor

Mötet tar upp övergripande frågor och vänder sig till alla fristående skolor. Det äger rum en gång per läsår, vanligtvis i början av november.

Grundskoleförvaltningen skickar en kallelse till alla fristående skolor med e-post. Minnesanteckning skickas ut till alla fristående skolor med e-post.

2. Samverkansråd med representation

Mötet behandlar aktuella frågor som uppkommer under läsåret. Rådet består representanter från de fristående skolorna och från grundskoleförvaltningen. Grundskoledirektör Peter Lindberg är ordförande.

Mötet äger rum två gånger per läsår, vanligtvis i början av varje termin. Grundskoleförvaltningen är sammankallande och minnesanteckningar skickas till alla fristående skolor.

3. Rektor möter rektor

Respektive möte tar upp frågor där det uppstår gränsytor mellan fristående och kommunala skolor. Deltagare är rektorer från både fristående och kommunala skolor i Malmö. Mötet äger rum en gång per läsår under vårterminen. Grundskoleförvaltningen är sammankallande.

Kontakta oss

Grundskoleförvaltningen

Telefon:
040-34 90 90
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
Postadress:
Grundskoleförvaltningen Grundskoleförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Rönnblomsgatan 6A
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.
sv