$left
$middle

Lokaler för fristående grundskolor

Fristående grundskolor har i viss utsträckning tillgång till Malmö stads kommunala skollokaler. Fristående skolor kan också boka idrottsanläggningar via fritidsförvaltningen.

Korttidshyrning av lokal på kommunal skola

Om en fristående skola vill hyra en gymnastiksal eller annan skolsal på en kommunal skola tar ni kontakt med rektorn vid den aktuella skolan, om det gäller korttidsuthyrning.

Om lokalen inte är upptagen för skolans egen verksamhet kan ett avtal tecknas.

Läs mer om uthyrning/utlån av skollokaler Pdf, 1.4 MB.

Grundskoleförvaltningen hyr ut lokaler vid överkapacitet

Det kan vara bra att känna till att grundskoleförvaltningen inte äger ”sina lokaler” utan hyr dem av Malmö stad. Inom den ramen kan grundskoleförvaltningen hyra ut vid överkapacitet. Observera att rektorn på den aktuella skolan alltid ska göra en bedömning gällande uthyrning i det enskilda fallet.

Långtidshyrning av lokal på kommunal skola

Uthyrningar på över sex månader planeras enligt lokalförsörjningsplan. Uthyrningen ska då sättas i relation till förvaltningens övergripande behov av grundskolelokaler.

Uthyrning av lokal på fristående skola

Om fristående skolor å sin sida har en överkapacitet i sina lokaler kan de överväga att hyra ut till närbelägna kommunala skolor enligt den årliga prislistan.

Prislista 2019 Pdf, 2.1 MB.

Kontakta oss

sv