$left
$middle

Hantering av elevers betyg på fristående grundskolor

Hantering av elevers betyg på fristående grundskolor

Varje fristående grundskola har ansvar för att elevernas slutbetyg arkiveras. Betygsresultaten för fristående skolor finns med i grundskoleförvaltningens årliga kvalitetsrapport.

Arkivera elevernas slutbetyg

Det är obligatoriskt för alla fristående skolor att arkivera elevernas slutbetyg hos Malmö stadsarkiv. Varje fristående skola har ansvar för att arkiveringen sker.

Fyll i leveransformuläret nedan så blir du kontaktad av stadsarkivet för att boka tid för leverans.

Kvalitetsrapport för betyg

Betygsresultaten för fristående skolor finns med i grundskoleförvaltningens årliga kvalitetsrapport som presenteras för grundskolenämnden i december.

Grundskolenämndens protokoll och handlingar

sv