Hantering av elevers betyg på fristående grundskolor

Hantering av elevers betyg på fristående grundskolor

Varje fristående grundskola har ansvar för att elevernas slutbetyg arkiveras. Betygsresultaten för fristående skolor finns med i grundskoleförvaltningens årliga kvalitetsrapport.

Arkivera elevernas slutbetyg

Det är obligatoriskt för alla fristående skolor att arkivera elevernas slutbetyg hos Malmö stadsarkiv. Varje fristående skola har ansvar för att arkiveringen sker.

Fyll i leveransformuläret nedan så blir du kontaktad av stadsarkivet för att boka tid för leverans.

Kvalitetsrapport för betyg

Betygsresultaten för fristående skolor finns med i grundskoleförvaltningens årliga kvalitetsrapport som presenteras för grundskolenämnden i december.

Grundskolenämndens protokoll och handlingar