$left
$middle

Företagsutbildningar: Kyl- och värmepumpsteknik

Universitetsholmens gymnasium erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom området kylteknik.

På Universitetsholmens gymnasium finns välutrustade lokaler och skickliga pedagoger med erfarenhet av effektiv yrkesutbildning. Universitetsholmens gymnasium är ett av Incert godkänt examinationscentra och vi kan erbjuda skriftliga och praktiska prov för certifiering enligt köldmedieförordningen (KMF).

Välkommen till ett modernt utbildningscentra som arbetar i nära samverkan med kylbranschen!

För information om våra utbildningar kontakta:
Kjell Vidén
E-post: kjell.viden@malmo.se

Kursutbud, priser och datum

Kursanmälan

För att anmäla dig till våra kurser eller examinationer mejlar du Kjell Vidén, kjell.viden@malmo.se.

Anmälan är bindande men ej personlig, anmäld plats kan alltid överlåtas.
Betalning sker mot faktura 30 dagar netto. Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta schemalagd kurs.

Din anmälan ska innehålla

  • Deltagarens namn och personnummer
  • Kurs/Examination och kategori I,II eller V
  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Adress dit provresultat ska skickas
  • Adress dit fakturan ska skickas samt eventuell fakturamärkning

Korrekta personuppgifter krävs av Incert vid examinationstillfället, kontrollera att de är korrekta när du får bekräftelsen.

Om du vill avboka en kurs

Du kan mejla och avboka en kurs du anmält dig till senast två veckor före kursstart. Vid avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Personuppgiftshantering

Enligt personuppgiftslagen (PuL) krävs ditt samtycke för att vi ska kunna hantera dina personuppgifter i vårt register. Genom att godkänna gällande anmälningsvillkor ovan samtycker du till denna registrering. Du har enligt PuL rätt att ta del av de uppgifter som finns i registret och även begära rättelse av dessa. Du kan när som helst återta detta samtycke.

Ansök om certifikat

Du ansöker om ditt certifikat hos Incert och det är Incert som utfärdar certifikatet.

Kontakta oss

  • Kjell Vidén

  • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

sv