$left
$middle

Rutiner för medicintekniska produkter (MTP)

Övergripande rutiner och dokument

Dessa övergripande rutiner och dokument gäller för dig som arbetar inom vård, omsorg, LSS eller socialpsykiatri.

Rutiner och rekommendationer kring kommunala hjälpmedel

Dessa rutiner och rekommendationer gäller för dig som arbetar inom vård, omsorg, LSS eller socialpsykiatri.