$left
$middle

Rutiner för medicintekniska produkter (MTP)

Övergripande rutiner och dokument

Dessa övergripande rutiner och dokument gäller för dig som arbetar inom vård, omsorg, LSS eller socialpsykiatri.

Kommunala hjälpmedel: rutiner och individuella anvisningar

Dessa rutiner, anvisningar och rekommendationer gäller för dig som arbetar inom vård, omsorg, LSS eller socialpsykiatri.

sv