Rutiner för medicintekniska produkter (MTP)

Med medicinteknisk produkt menas en produkt som enligt tillverkaren skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak

  • påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra sjukdom
  • påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera ett funktionshinder
  • undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process
  • kontrollera befruktning.

Verksamhetschefen ansvarar eller utser ansvarig för medicintekniska produkter. 

Rutiner och rekommendationer kring kommunala hjälpmedel

Dessa rutiner och rekommendationer är för dig som är legitimerad personal eller i din yrkesroll har delegering och arbetar inom vård, omsorg, LSS eller socialpsykiatrin.