$left
$middle

Rutiner för medicintekniska produkter (MTP)

Övergripande rutiner och dokument

Dessa övergripande rutiner och dokument för medicinktekniska produkter gäller för dig som arbetar inom vård, omsorg, LSS eller socialpsykiatri.

Hittar du ingen PDF för Rutin för portabla ramper, Kvalitetssäkring medicintekniska produkter med bilagorna blanketten uppdrag att fullgöra ledningsuppgifter samt checklistan för kontroll av medicinteknisk utrustning? Då är de under arbete för webbtillgänglighetsanpassning.

För medarbetare: befintliga PDF:er nås tillfälligt på intranätet Komin, Rutiner inom kommunal hälso- och sjukvård.

För privata vårdgivare: skicka e-post till medicinskt ansvariga i Malmö stad om du behöver någon rutin eller ett dokument

Kommunala hjälpmedel: rutiner och individuella anvisningar

Dessa rutiner, anvisningar och rekommendationer gäller för dig som arbetar inom vård, omsorg, LSS eller socialpsykiatri.

Kontakta oss

Medicinskt ansvariga inom funktionsstöd

Medicinskt ansvariga inom hälsa, vård och omsorg

sv